We're The First We're Professional We're The First Good Man

702x700

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจการให้บริการด้านนำเข้า เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
เราคือมืออาชีพ ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ
 • ทีมงานที่มีความพร้อม กว่า 100 ชีวิต
 • รับประกัน และดูแลแรงงานต่างด้าว ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน
 • บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาที่ครอบคลุมและพร้อมบริการกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆ
 • มีการวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เราคือผู้นำทางด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ได้มาตรฐาน

สามารถมอบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์


การรับรองและมาตรฐานในการให้บริการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด รับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบด้วย ISO 9001: 2015 จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือนายจ้างรายใหญ่ๆ หลายประเภทกิจการ ทั้งในระบบการสรรหาแรงงาน การจัดทำเอกสารทุกขั้นตอน  การวางแผนงาน การประสานงานประเทศคู่ค้า การติดตาม แก้ไขปัญหาให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องการจัดการทั้งระบบนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของระบบการจัดการด้านแรงงานต่อไป
จดทะเบียนได้รับการรับรองจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ทุกรูปแบบซึ่งมีการวางประกันวงเงิน(เงินสด) 5,000,000 บาท เพื่อเป็นการการันตี การทำงาน ด้วยความโปร่งใส ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าทุกรายของเรา อีกทั้ง เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรายังได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ ใบรับรองต่างๆ

home-cer-2
side-cer-1
side-cer
home-cer-1

เราได้รับความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด 3 ปีซ้อน
จากการจัดอันดับ ของเวบไซต์
Topbestbrand

มาตรฐานที่เราได้รับ

ISO 9001 : 2015

เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


KPI ความสำเร็จในการนำเข้าแรงงานในแต่ละปี

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการนำเข้า แรงงานต่างด้าว กว่า 20 ปี นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่คอยช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่เหล่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆของไทยอย่างมากมาย  เติบโต และเคียงข้างธุรกิจของนายจ้าง มาหลายปี จนเป็นที่ยอมรับและให้ความไว้วางใจ ว่าเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานที่ดีที่สุด สองปีซ้อน จากการจัดอันดับ ของเว็บไซต์ Topbestbrand เหล่านี้คือความภาคภูมิใจ และพร้อมยืนหยัดก้าวพร้อมไปกับนายจ้างทุกๆราย
สถิติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
  2563
 • แผนการนำเข้า 15,000 คน90%

  2562
 • 13,300 คน100%
 • 2561
 • 12,800 คน80%
 • 2560
 • 11,500 คน70%
  2559
 • 10,800 คน60%
 • 2558
 • 9,400 คน50%
 • 2557
 • 8,700 คน40%

ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

เห็นงานของนายจ้าง เสมือนหนึ่งงานของเราจะสามารถนำมาซึ่งความพอพึงพอใจทั้งต่อนายจ้างและแรงงานอย่างแท้จริง