เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด

        บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 นับเป็นบริษัทรายแรกๆที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU จดทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ 

        โดยใช้ชื่อเดิมว่า “ บริษัทจัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด  แต่ในภายหลัง  ได้ประกาศพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 จึงได้จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนด คือ  บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัดพร้อมกับวางประกันสำหรับการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เป็นหลักประกันกับอธิบดีกรมการจัดหางาน ตามมาตรา 11 จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการนำเข้าแรงงานและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง

ด้วยทีมงานฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ และนำเข้า แรงงานต่างด้าว ทั้ง เมียนมา(พม่า)  กัมพูชา ลาว เวียดนาม กว่า 10 ปี  อีกทั้งสายสัมพันธ์ทางธุรกิจบวกกับพันมิตรในต่างประเทศ 

เรามีสำนักงาน(ออฟฟิศ) ในประเทศต้นทางแรงงานเอง จึงมั่นใจได้ว่า เรามีแรงงงานเพียงพอ ทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีระบบการทำงานที่แน่นอน ควบคุมเอกสารให้ถูกต้อง แรงงานถูกกฎหมาย

เดอะ เฟิร์ส เรามุ่งมั่นในการสนับสนุกการทำงานของนายจ้างไทย ที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ด้วยค่าบริการที่ถูกและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล 

เพราะเรานำเข้าแรงงาน ด้วยการยึดหลักคุณธรรม 2 ประการคือการนำเข้าแรงงานด้วยคุณภาพ และคุณธรรม

  • คุณภาพ คือ คนงานดี ขยัน ตั้งใจทำงาน ปัญหาน้อย นายจ้างสบายใจ ไว้วางใจได้
  • คุณธรรม  คือ งานต้องดี นายจ้างดี และคนงานมีงานและมีรายรับที่ดี 

เราจึงมีคนงานไม่เคยขาด นั่นเองมีชื่อเสียงตราบเท่าทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เพราะด้วยการยึดหลักในการทำงานนี้เราจึงได้รับการจัดอันดับ “บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด 

ติดอันดับ 1ใน 3 จากเวบไซต์  https://topbestbrand.com/


พันธกิจของเราคือ

      1. นำเข้าแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับนายจ้าง

      2. ช่วยดำเนินการเอกสารให้ นายจ้าง ผู้ประกอบการ ให้มีแรงงานต่างด้าวใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

      3. บริการด้วยความโปร่งใส ราคายุติธรรม เอกสารถูกต้อง ตรวจสอบได้

      4. เคียงข้างร่วมสนับสนุน ธุรกิจให้กับนายจ้าง

      5. ลดความซับซ้อนการทำเอกสารต่างด้าวให้กับนายจ้างทุกราย


 
Head tag
Body tag 
Sale desk
รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว, รับทำ MOU ต่างด้าว, ทำ MOU ต่างด้าว, แรงงานพม่า, จ้างแรงงานต่างด้าว, อยากได้แรงงานต่างด้าว, คนงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย, คนงานต่างด้าว Mou, นำเข้า Mou พม่า, จ้างแรงงานต่างด้าว, นำเข้าต่างด้าว 3 สัญชาติ, แรงงานต่างด้าวนำเข้าถูกกฎหมาย, MOU ต่างด้าว, ทำ MOU แรงงานต่างด้าว, 
นำเข้า MOU ถูกต้องตามกฎหมายแบบครบวงจร, นำเข้าแรงงานต่างด้าว, พม่าMOU, จัดหาแรงงาน, นำเข้าต่างด้าว, ต่างด้าว Mou, นำเข้าต่างด้าว Mou, นำเข้าต่างด้าวถูกกฎหมาย, บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด, บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว, นำเข้าแรงงานต่างด้าวฟรี, บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย, ทำพาสต่างด้าว, ยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว, รับทำเอกสารต่างด้าว, MOU พม่า, แรงงาน ต่างด้าว ลาว, บริการแรงงานต่างด้าว, จัดหาต่างด้าว, จัดหาแรงงานต่างด้าว, นำเข้าแรงงานMOU, ต้องการแรงงานต่างด้าว, หาคนงานพม่า, จัดหาคนงานต่างด้าว, บริษัท จัดหา คน งาน ต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว Mou, แรงงานต่างด้าว, รับเหมาแรงงาน, ทํา mou กัมพูชา, MOU กัมพูชา, MOU ถูกต้อง, ทำ MOU ต่างด้าว, ต่างด้าวถูกกฎหมาย, บริษัทจัดหางานแรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย, จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องทําอย่างไร, ทำ Mou พม่า, อยากได้แรงงานต่างด้าว, บริษัทจัดหางานที่เกี่ยวกับต่างด้าว, บริษัททำเอกสารให้แรงงานต่างด้าว, บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย, บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
เว็บสำเร็จรูป
×